Elektronik elektrik ya da bilgisayar bölümlerinde, dijital elektronik ve sayısal elektronik derslerinde konu olarak verilen kapılar konusunun sonucunda böyle şeyler yapmanız mümkündr, böyle bir sayıcıyı test edebilmeniz için, Meslek liselerinde kullanılan dijital deney setlerinden yararlanabilirsiniz, bu deney setleri öğrencilerin bu konuları pekiştirmesi için tasarlanmış sistemleridir, herhangi bir meslek lisesi labratuarlarında bulabileceğiniz bu setlerle yayınlamış olduğumuz yayınları test edebilirsiniz.

BCD Sayıcılar 0-9 arasındaki sayıları sayarak tekrar başa dönen sayıcılara BCD sayıcılar veya onluk sayıcılar denir. Bu sayıcılar sayma sayıları olan 0-9 arasındaki sayıları sayar ve sayma işlemi esnasında BCD kodlu ikili sayıları kullanmaktadır. BCD kodlu 0000-1001 arasındaki 10 farklı konuma sahip sayıları saymak için kullanılacak sayıcı devresinde dört adet flip-flop kullanılacaktır. Çünkü 2n>=10 olmalı ise n=4 olsun ki 10 durumu sağlayabilecek flip-flop sayısı elde edilebilsin.24>=10 ise 16>=10 elde edilir böylece dört adet flip-flop’un bize yeteceği görülmektedir. Biz dört adet flip-flop kullanırsak ve devreye müdahale etmez isek 24=16 durum için sayma işlemi yapar. Ama biz burada 10 durum için (0-9) sayma işlemi yapsın istiyoruz. Öyleyse devrenin belli bir değerde sıfırlanması gerekir. Sayma işleminin bitirilip başlangıca döneceği değer (10)10 yani (1010)2 bilgisidir. Bu bilginin anlamı devrede kullanılacak flip-flop’ların D=1, C=0, B=1, A=0 şeklinde değer aldığında sıfırlanması gerektiğidir. BCD kodunun ifade edildiği yani sayma işleminde flip-flop’ların çıkışlarının belirtildiği durum tablosu incelenirse B ve D flip-flop çıkışlarının ilk kez 1010 bilgisi geldiğinde aynı anda ‘1’ olduğu görülür.

Yazar Hakkında

Anonim {arifalakara}alakaraarif@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!