Arif Alakara Youtube Kanalına Abone Olun!

Bölünebilme kuralları, matematikte onluk tabandaki tam sayılarda uygulanan basamaklandırma yoluyla elde edilen yardımcı bilgiler veya yollardır. Hepsinin çıkış noktasının temelindeki olay tam sayının gruplandırılmasıdır. Örneğin; 123 sayısı (1×100)+(2×10)+(3×1) şeklinde yazılır ki buradan bütün basamaklar kendi içerisinde herhangi bir sayıya bölünerek kural veya kurallar oluşturulabilir.
En çok bilinenleri aşağıda listelenmiştir:

1’e bölünme kuralı
Her sayı bölünür.


2’ye bölünme kuralı
Son rakamı çift sayı ise bölünür.Bir tam sayı 2 ile bölünmezse kalan her zaman 1 olur.


3’e bölünme kuralı
Rakamların sayı değerleri toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür.


4’e bölünme kuralı
Bir sayının birler ve onlar basamağı 00 ya da 4’ün katı ise sayı 4 ile bölünür.


5’e bölünme kuralı

Son rakamı 0 veya 5 ise 5’e bölünür.


6’ya bölünme kuralı

Sayı hem 2’ye hem 3’e kalansız bölünebiliyorsa 6’ya da bölünür. örneğin:102


7’ye bölünme kuralı

Sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak (sağdan sola doğru) a b c d e f 2 3 1 2 3 1 – + sırasıyla ( 1 3 2 1 3 2 …) yazılmalı ve şu hesap yapılmalıdır: ( 1.f + 3.e +2.d ) – ( 1.c + 3.b + 2.a ) = 7.k + m ( k, m: tamsayı) Sonuç, 7 veya 7 nin katları ( m = 0 ) olursa, bu sayı 7 ile tam olarak bölünür. Ayrıca bu sayı 10a + b olarak yazıldığında a – 2b sayısı 7’ye bölünüyorsa, asıl sayı 7’ye bölünebilir.


8’e bölünme kuralı

Son üç basamağının oluşturduğu sayı 000 ya da 8 in katı ise bölünür.


9’a bölünme kuralı

Rakamların sayı değerleri toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.


10’a bölünme kuralı

Son rakamı 0 ise bölünür


11’e bölünme kuralı

Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, … işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, farkı alınır. Genel toplamın 11 e bölümünde kalan 0 ise sayı 11’e tam bölünür.


12’ye bölünme kuralı

Bir sayının 12’ye tam bölünmesi için, 3 ve 4’e tam olarak bölünmesi gerekir.


13’e bölünme kuralı

Sayıyı x=abcdefg olsun temel basamak çarpanları ise 1,-3,-4 tür 1*(g-d+a)+(-3)*(f-c)+(-4(e-b)

şeklinde daha uzun basamaklı ise bir eksili bir artılı çıkarıp ve toplayıp hepsini toplarız

çıkan sonuç 13 ile tam bölünüyorsa sayıda bölünür eğer kalan varsa bu kalan x sayısınında 13

ile bölümünden kalanıdır.

15’e Bölünme Kuralı

Bir sayının 15 ile bölünebilmesi için, bu sayının hem 3 ile hem de 5 ile tam olarak bölünmesi gerekir.

17’ye bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a-5b sayısı 17’ye kalansız bölünmesiyle oluşur.


18 ile Bölünebilme:

Bir sayının 18 ile bölünebilmesi için, bu sayının hem 2 ile hem de 9 ile tam olarak bölünmesi gerekir.


19’a bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+2b sayısı 19’a kalansız bölünürse bölünebilir.


23’e bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+7b sayısı 23’e kalansız bölünürse bölünebilir.


24 ile Bölünebilme:

Bir sayının 24 ile bölünebilmesi için, bu sayının hem 3 ile hem de 8 ile tam olarak bölünmesi gerekir.


25’e bölünme kuralı

Son iki rakamı 25, 50, 75, veya 00 olmalıdır.


Herhangi bir sayı ile Bölünebilme:

a ve b aralarında asal sayı ve

x = a . b

olsun. Şayet, bir sayı hem a ya hem de b ye bölünüyorsa, bu sayı x e de tam olarak bölünür.

a/b , b/c ise a c’yi böler.


Bu sayılar dışındaki sayılara bölünebilme kuralları; bir sayı, bölüneceği sayının asal çarpanlarına kalansız bölünebiliyorsa o sayıya kalansız bölünür.

Yazar Hakkında

Anonim {arifalakara}alakaraarif@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!